اداره کل ثبت احوال استان قزوین
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۷ فروردين سال 1392 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی              اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است - مقام معظم رهبری   www.qazvin-nocr.ir
صفحه اصلی پرسش و پاسخ دریافت شکایات ارتباط با ما نقشه سایت
 
آمار سایت 
 
1060176 شمار بازديد کنندگان
1 بازديد کنندگان جاري
دسترسی سریع

-

-

-

-

-

-

-لینک های مهم 

-

-

-

-

-


Oghat Shareiمعرفی شهر
  

شهرستان البرز

 
    •  

       

شهرستان البرز یکی از شهرستانهای استان قزوین است. مرکز این شهرستان، شهر الوند است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۸۲٫۱۲۶ نفر بوده است.

تقسیمات کشوری

بخش محمدیه

دهستان حصارخروان

دهستان شریف آباد

بخش مرکزی

دهستان پیریوسفیان

دهستان نصرت آباد

شهرها: الوند،محمدیه، بیدستان و شریفیه 

اَلْوَنْد، شهري‌ در استان‌ قزوين‌. اين‌ شهر با 36 و 10 عرض‌ شمالى‌ و 50 و 4 طول‌ شرقى‌ (مفخم‌، 34)، يكى‌ از شهرهاي‌ 12 گانة استان‌ قزوين‌ ( سازمان‌ ...، 38) است‌ كه‌ با موقعيتى‌ دشتى‌ و اقليمى‌ معتدل‌ در 12كيلومتري‌جنوب‌شرقى‌شهر قزوين‌قراردارد( فرهنگ‌ جغرافيايى‌...، 1/19) و از لحاظ اداري‌ جزو بخش‌ مركزي‌ شهرستان‌ قزوين‌ به‌ شمار مى‌آيد ( سازمان‌، همانجا). وسعت‌ اين‌ شهر حدود 7/2 كم 2 است‌ ( آمارنامه‌...، 30).
شهر امروزي‌ الوند در دهة 1320ش‌ آبادي‌ كوچكى‌ با 695 نفر جمعيت‌ بود ( فرهنگ‌ جغرافيايى‌، همانجا؛ نيز نك: گلريز، 1/920)، هر چند جمعيت‌ اين‌ آبادي‌ مطابق‌ اولين‌ سرشماري‌ عمومى‌ (1335ش‌) 595 نفر بود كه‌ در 1345ش‌ به‌ 725 نفر رسيد. در دهة بعدي‌، عمدتاً به‌ سبب‌ آغاز فعاليتهاي‌ صنعتى‌ در شهر البرز از 1348ش‌ به‌ بعد، جمعيت‌ اين‌آبادي‌ با رشدي‌ شتابان‌ روبه‌افزايش‌ نهاد و مهاجرانى‌از نقاط ديگر، به‌ويژه‌ زنجان‌، آذربايجان‌ و گيلان‌ در اين‌محل‌ ساكن‌ شدند( گزارش‌...، 13-14، 16)، به‌ نحوي‌ كه‌ جمعيت‌ آن‌ در 1355ش‌ به‌ 505 ،4 نفر (910 خانوار) افزايش‌ يافت‌ و تأسيسات‌ و واحدهاي‌ خدماتى‌ گوناگون‌ در آن‌ برپا شد ( فرهنگ‌ آباديها...، 22/79). از 1357ش‌، به‌ سبب‌ فعال‌ شدن‌ شهر صنعتى‌ البرز از يك‌ سو و بى‌توجهى‌ به‌ مقررات‌ محدوده‌هاي‌ شهري‌ از سوي‌ ديگر، جمعيت‌ الوند رشدي‌ شتابان‌ يافت‌ و توسعة كالبدي‌ آن‌ در خارج‌ از قلعه‌ به‌ سمت‌ شمال‌ شرقى‌ و شهر صنعتى‌ صورت‌ گرفت‌. ساخت‌ خانه‌هاي‌ تعاونى‌ كارگري‌ نيز كمك‌ كرد، تا اينكه‌ در 1365ش‌ الوند به‌ صورت‌ شهر درآمد ( گزارش‌، 7، 13، 16). جمعيت‌ اين‌ شهر در اين‌ زمان‌ 938 ،39نفر بود كه‌ در دورة 5 سالة بعدي‌ (تا 1370ش‌)، يك‌ بار ديگر با افزايشى‌ چشمگير به‌ 557 ،54 نفر رسيد و به‌ همين‌ ترتيب‌، تراكم‌ نسبى‌ جمعيت‌ شهر به‌ 510 ،20نفر در كم 2 افزايش‌ يافت‌ ( آمارنامه‌، همانجا).
فعاليت‌ اقتصادي‌ اين‌ شهر پيش‌ از اين‌ زراعت‌، كارگري‌ و باغداري‌ بود. زمينهاي‌ كشاورزي‌ الوند كه‌ غالباً از نوع‌ درجة يك‌ و دو و از خاكهاي‌ حاصل‌خيز به‌ شمار مى‌آيند ( گزارش‌، 11)، در 1360ش‌، 768 هكتار بود كه‌ عمدتاً (7/98%) به‌ صورت‌ آبى‌ بهره‌برداري‌ مى‌شد. در آن‌ زمان‌، محصولات‌ عمدة الوند عبارت‌ بود از سيب‌، تره‌بار جاليزي‌ و انگور و علاوه‌ بر آن‌، گندم‌ آبى‌ (200 هكتار)، جو آبى‌ (100 هكتار)، چغندرقند (80 هكتار) و حبوبات‌ (20 هكتار) ( فرهنگ‌ اقتصادي‌...، 97). يكى‌ از بزرگ‌ترين‌ باغهاي‌ واقع‌ در محدودة الوند، باغ‌ عمران‌ است‌ كه‌ 85 هكتار وسعت‌ دارد و عمده‌ترين‌ محصولات‌ آن‌ سيب‌ و گلابى‌ است‌ ( گزارش‌، 6). آب‌ كشاورزي‌ از طريق‌ چاه‌ و نهر منشعب‌ از شبكة طالقان‌ تأمين‌ مى‌گردد (همان‌، 12؛ قس‌: فرهنگ‌ اقتصادي‌، همانجا). پيش‌ از اين‌، الوند داراي‌ يك‌ رشته‌ قنات‌ بود ( فرهنگ‌ جغرافيايى‌، همانجا). در 1360ش‌ در الوند 150 ،2رأس‌ دام‌ كه‌ عمدتاً (7/97%) دام‌ كوچك‌ بود ( فرهنگ‌ اقتصادي‌، همانجا) نگهداري‌ مى‌شد. درگذشته‌ بافت‌ گليم‌ و جاجيم‌ نيز ميان‌ اهالى‌ رواج‌ داشت‌ ( فرهنگ‌ جغرافيايى‌، همانجا).
شهر الوند در حال‌ حاضر از لحاظ جمعيتى‌ يكى‌ از شهرهاي‌ متوسط ، و به‌ سبب‌ مجاورت‌ با شهر صنعتى‌ البرز و بافت‌ جمعيتى‌ آن‌، يكى‌ از شهرهاي‌ مهم‌ كارگري‌ كشور به‌ شمار مى‌آيد. هستة اولية شهر را قلعه‌اي‌ 4 گوش‌ با 18 برج‌ تشكيل‌ مى‌داد كه‌ امروزه‌ در جنوب‌ الوند قرار دارد و محلة آن‌ هنوز چهرة كاملاً روستايى‌ خود را حفظ كرده‌ است‌ ( گزارش‌، 7، 13). براساس‌ آخرين‌ سرشماري‌ عمومى‌ (1375ش‌)، الوند 758 ،60نفر (108 ،12خانوار) جمعيت‌ دارد كه‌ اين‌ عده‌ 3/12% از كل‌ جمعيت‌ شهرستان‌ قزوين‌ را شامل‌ مى‌گردد ( سرشماري‌، «هفتاد و شش‌»، نيز 36). به‌ اين‌ ترتيب‌، جمعيت‌ اين‌ شهر در يك‌ دورة 20 ساله‌ (1355- 1375ش‌) حدود 5/13 برابر رشد يافته‌ است‌. نسبت‌ جنسى‌ در شهر الوند حدود 103، و بعد خانوار برابر 5 نفر است‌ (همان‌، «هفتاد و شش‌»).
بيشترين‌ ارتباط الوند با شهر قزوين‌ است‌ ( فرهنگ‌ اجتماعى‌...، 97). در جنوب‌ شرقى‌ الوند تپه‌اي‌ منسوب‌ به‌ دورة صفوي‌ و سنگ‌ قبرهايى‌ مربوط به‌ همان‌ دوره‌ وجود دارد (ورجاوند، 275).
مآخذ: آمارنامة استان‌ زنجان‌ (1372ش‌)، سازمان‌ برنامه‌ و بودجة استان‌ زنجان‌، تهران‌، 1374ش‌؛ سازمان‌ تقسيمات‌ كشوري‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌، وزارت‌ كشور، تهران‌، 1376ش‌؛ سرشماري‌ عمومى‌ نفوس‌ و مسكن‌ (1365ش‌)، نتايج‌ تفصيلى‌، كل‌ كشور، مركز آمارنامه‌ ايران‌، تهران‌، 1376ش‌؛ فرهنگ‌ آباديهاي‌ كشور (1355ش‌)، استان‌ مركزي‌، مركز آمار ايران‌، تهران‌، 1361ش‌؛ فرهنگ‌ اجتماعى‌ دهات‌ و مزارع‌ كشور، استان‌ زنجان‌، جهاد سازندگى‌، تهران‌، 1363ش‌؛ فرهنگ‌ اقتصادي‌ دهات‌ و مزارع‌ كشور، استان‌ زنجان‌، جهاد سازندگى‌، تهران‌، 1363ش‌؛ فرهنگ‌جغرافيايى‌ايران‌ (آباديها)، استان‌يكم‌، دايرةجغرافيايى‌ارتش‌،تهران‌،1329ش‌؛ گزارش‌ طرح‌ مطالعاتى‌ شهر الوند، استانداري‌ قزوين‌، 1377ش‌؛ گلريز، محمدعلى‌، مينودر يا باب‌ الجنة قزوين‌، تهران‌، 1368ش‌؛ مفخم‌ پايان‌، لطف‌الله‌، فرهنگ‌ آباديهاي‌ ايران‌، تهران‌، 1339ش‌؛ ورجاوند، پرويز، سرزمين‌ قزوين‌، تهران‌، 1349ش‌

در شهر الوند چهار اثر تاریخی وجود دارد:
1.مسجد امام خمینی
2.خانه اربابی
3.دو تپه تاریخی
مسجد امام خمینی:این مسجد قدیمی ترین مسجد شهر الوند است که در بافت سنتی واقع گردیده است.سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در حال حاضر به مرمت و باز سازی این بنا مشغول است.از شاخصه های چشمگیر بنا می توان به طاقنماهای معمول معماری اسلامی و ستونهای قطور و مستحکم آن اشاره نمود که از ظرافت خاصی برخوردار است.مصالح اصلی به کار رفته در ساخت این بنا،آجر است که با بند کشی بسیار ساده ای چیدمان شده است.از دیگر وی
زگیهای این اثر می توان به محراب بلند و رفیع آن که با پوششی از کاشیهای رنگین تزئین شده است اشاره کرد.بر روی این محراب آیاتی از کلام الله مجید به خط کوفی نگاشته شده است.محققان و کارشناسان، تاریخ ساخت بنا را اواخر دوره قاجار یا اوایل حکومت پهلوی اول می دانند.
خانه اربابی:اثر تاریخی دیگر الوند خانه اربابی است که در نزدیکی تپه تاریخی قرار گرفته است.شواهد امر مبنی بر این است که بنای مذکور دارای دو طبقه و تعداد کثیری اتاق و راهرو بوده است.اما متاسفانه هم اکنون به ویرانه ای جهت بازی کودکان تبدیل شده است که این مساله توجه و لطف مسئولین ذیربط را می طلبد.تاریخ ساخت بنا با تکیه بر نظریه کارشناسان حوزه میراث فرهنگی،اواخر دوره قاجار یا اوایل حکومت  پهلوی تخمین زده شده است.
تپه تاریخی:این تپه در بافت قدیمی شهر  و در نزدیکی خانه اربابی قرار دارد. باستانشناسان طی حفاریهای خود   به تعدادی سفالهای نخودی، خاکستری و قرمز رنگ که دارای نقوش هندسی،حیوانی و انسانی بودند ،دست یافتند.طی دهه اخیر فردی سودجو در قالب حفاری غیرمجاز تعداد کثیری نقرهمتعلق به دوره صفوی را از این تپه استخراج نمود.متاسفانه در حال حاضر این تپه به فضای سبز مبدل شده است که این خود مساله ای نگران کننده است.بر اساس حدسیات و به استناد سکه ها و سفالینه های مکشوفه،این تپه را متعلق به دوره صفویه دانسته  اند.
در جنوب‌ شرقى‌ الوند تپه‌اي دیگر‌ منسوب‌ به‌ دورة صفوي‌ و سنگ‌ قبرهايى‌ مربوط به‌ همان‌ دوره‌ وجود دارد (ورجاوند،1349 275)متاسفانه این تپه امروزه به تپه زباله معروف است.

بخش البرز

بخش مرکزی البرز با وسعت ۲۰۴.۵ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۹۴۸۷۲ نفر در سال ۱۳۸۵ می باشد در حوزه مرکزی استان قزوین این بخش از شمال به بخش محمدیه از جنوب به بخش مرکزی شهرستان بوئین زهرا و بخش بشاریات شهرستان آبیک ،از شرق بهبخش بشاریات شهر ستان آبیک و از غرب به بخش مرکزی شهرستان قزوین و بخش دشتابی شهرستان بوئین زهرا منتهی می گردد.منطقه البرز دردشتی پست و هموار واقع شده است.
روند تقسیمات سیاسی و اداری بخش مرکزی البرز
تا سال ۱۳۷۹ روند تقسیماتی این منطقه متاثر از روند تقسیماتی شهرستان قزوین بوده است.ولیکن در سال ۱۳۷۹ از ترکیب دهستانهای شریف آباد و پیریوسفیان بخشی تحت عنوان البرز در تابعیت شهرستان قزوین به مرکزیت شهر الوندایجاد شدو در سال۴/۱۲/۱۳۸۳ دهستانی تحت عنوان نصرت آباد در تابعیت بخش البرز شهرستان قزوین ایجاد گردید و دهستان شریف آباد از بخش البرز منتزع و به بخش محمدیه الحاق گردید ودر نهایت بخش البرز و محمدیه به شهرستان ارتقاۀ یافتند

  بخش محمدیه

بخش محمدیه با وسعت ۵/۲۵۵ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر۵۵۴۱۶ نفر دارای تراکم ۲۴۵.۷ نفر در هر کیلو متر مربع می باشد در حوزه مرکزی استان قزوین این بخش از شمال به بخش رودبار شهرستان و رودبار الموت، از جنوب به بخش مرکزی شهرستان البرز ،از شرق به بخش مرکزی آبیک شهر ستان آبیک و از غرب به بخش مرکزی شهرستان قزوین می گردد.منطقه البرز به دو منطقه کوهستانی در شمال و پست در جنوب منتهی می شود. در مناطق کوهستانی که در امتداد رشته کوههای البرز می باشد هوا در تابستانها معتدل و زمستانها سرد و خشک بوده منطقه پست شهرستان جزئی از دشت قزوین می باشد، دارای تابستانهای گرم و زمستانهای سرد و خشک است.
روند تقسیمات سیاسی و اداری شهرستان البرز
تا سال ۱۳۸۳ روند تقسیماتی این منطقه متاثر از روند تقسیماتی شهرستان قزوین بوده است.ولیکن در سال ۱۳۸۳ از ترکیب دهستانهای شریف آباد و حصارخروان بخشی تحت عنوان محمدیه در تابعیت شهرستان قزوین به مرکزیت شهر محمدیه ایجاد شدو در سال۴/۱۲/۱۳۸۳ به همراه بخش البرز به شهرستان ارتقاء یافت .

 

 

 
Skip Navigation Links
درباره اداره
آدرس اداره
خدمات شناسنامه ای
خدمات الکترونیک
نمونه فرمهای مورد استفاده
نرخ خدمات ویژه
خدمات کارت ملی
آمار رویدادهای حیاتی
قوانین و مقررات
نظام پذیرش پیشنهادات
فراوانی نام
گنجینه اسناد
گالری تصاویر
وب سايت ادارات و بخشها
ثبت یاران
مشخصات دفاتر ازدواج و طلاق
پرسش و پاسخ
 
سایر ادارات استان

ادراه کل ثبت احوال استان قزوین

اداره ثبت احوال شهرستان قزوین

اداره ثبت احوال شهرستان تاکستان

اداره ثبت احوال بوئین زهرا

اداره ثبت احوال آبیک

اداره ثبت احوال آوج

اداره ثبت احوال ضياءآباد

اداره ثبت احوال رودبار الموت شرقي

اداره ثبت احوال رودبار الموت غربي 
  Copyright © 2006 - 2014 All Rights Reserved. QAZVIN-NOCR.IR Designed by: ICTA