اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است ***مقام معظم رهبری*** ثبت احوال نوین، زمینه ساز توسعه پایدار ***** کارت ملی هوشمند، دروازه ورود به دولت الکترونیک

شما اینجا هستید

خانه

وظايف اداره ثبت احوال

1- ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.
2- ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.
3- ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.
4- انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .
5- تشکیل هیئت های حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.
6- دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .
7- اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.
8- استخراج صور شمولین و واجب التعلیم و تهیه آمارهای مربوط.
9- تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای مربوط. 34- نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.
10-  ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.
11-  حفظ ارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره کل.
12-  همکاری و هماهنگي در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.
13-  همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهای سیستم و بهره برداری ازآنها.
14- تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.
15- رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .
16- هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.
17- نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.
18-.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیم شده.
19- انجام سایر امور مربوطه.
 

دسترسی سریع

لینکهای مهم

نظرسنجی

نظر شما درباره پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال البرز چیست؟